17 . March , 2009

Venturekapital en overlegen finansieringsform

En ny undersøgelse foretaget af Vækstfonden viser, at iværksættervirksomheder der er finansieret med venturekapital klarer sig bedre end virksomheder med andre former for finansiering. Virksomheder der finansieres af venturekapital vokser således op til seks gange hurtigere, eller i gennemsnit 29 pct. i årlig vækstrate.Sammenhængen er tilsyneladende kun gældende når venturekapitalen tilføres i de tidlige faser af en virksomheds liv, mens der ikke kan påvises en sammenhæng når kapitalen er tilført på et senere stadie. Rapporten mener, at dette kan skyldes at der på senere stadier fokuseres på at omstrukturere og reducere omkostingerne, hvilket på kort sigt medfører jobtab. På længere sigt giver det imidlertid en fornyet positiv vækst udover niveauet før investeringen blev foretaget. Undersøgelsen viser også, at det især er de højteknologiske virksomheder, som har gavn af venturekapitalen, idet der ikke kan påvises en signifikant forskel for lavteknologiske virksomheder. Venturekapital er således en kraftig jobskabende faktor. Den seneste øgede venturekapitalaktivitet i Danmark er derfor positiv, men ifølge en tidligere analyse fra VækstFonden skal der investeres yderligere 11-12 milliarder venturekroner for at tilfredsstille behovet frem til 2008. Venturekapital er dog kun en del af svaret – bedre exitmuligheder, strømlining af kommercialisering af forskning og den lovgivningsmæssige infrastruktur er alle områder der må forbedres for at øge incitamentet til at blive iværksætter, skriver rapporten. Undersøgelsens resultat vækker optimisme både blandt politikere og i venturebranchen, hvor man forventer, at det vil få pensionskasserne til at tilføre nogle af deres passive milliarder til iværksætterne.

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag