17 . March , 2009

Rådgivning af iværksættere bør differentieres

Det er en af de primære konklusioner i en ny rapport om kvindelige iværksættere i videnøkonomien. Antallet af kvindelige iværksættere er stadig lavt og rapporten er et led i et større projekt under den Europæiske Socialfond for at kortlægge, hvad der skal til for at fremme kvindelige iværksættere. 

Individuel coaching Et gennemgående tema i undersøgelsen er, at iværksætterne mangler overblik over de forskellige rådgivningstilbud, som samtidig er alt for generelle. Af professionel rådgivning bruger de fleste revisor og advokat og f.eks. kurser fra Told og Skat. Andre har fået rådgivning fra Erhvervscenter TIC, men generelt går kritikken af rådgivningen på, at den er for generel eller at den er for meget rettet mod f.eks. detailbranchen, og slet ikke passer til den videnbaserede branche. Ifølge iværksætterne i undersøgelsen er det, der skal til en individuel rådgivning, helst i form af personlig coaching, som dækker alle faser i forløbet. Det skal være et langsigtet forløb, så coachen får et godt indblik i virksomheden og dermed kan give sparring i forhold til de problemstillinger, der opstår hen ad vejen. Efter et par år har iværksætteren brug for at blive coachet i ledelse og strategi. Coachen bør komme fra det private erhvervsliv, og selv have erfaringer med at starte virksomheder op, mener undersøgelsens deltagere.

Fokus men ikke særbehandling Rapporten konkluderer samtidig, at det er nødvendigt med et specielt fokus på kvindelige iværksættere for at udnytte potentialet fuldt ud. Kvinderne efterlyser iværksætterinitiativer, oplysningskampagner, ét sted for rådgivning, statsgaranterede lån, målrettede korte kurser, netværk og ERFA-grupper, særlige regler for barsel samt råd, vejledning og støtte efter etableringsfasen. Omvendt ønsker kvinderne slet ikke særbehandling som f.eks. finansieringsordninger kun for kvinder.

Netværk en vigtig del De iværksætterkvinder, som har deltaget i undersøgelsens fokusgrupper, benytter sig i høj grad af netværk på mange forskellige måder. Først og fremmest trækker iværksætterne på deres personlige netværk, når de starter virksomhed. Mange har gode erfaringer med at deltage i kurser og møder gennem netværk som Dansk Iværksætterforening, Morgendagens Heltinder eller Ildsjæle. Rapporten blev præsenteret i København d. 17. november på konferencen ”Iværksættere i Videnøkonomien”, og er udarbejdet af chefkonsulent Britta Thomsen fra konsulentvirksomheden Facilitate, der har specialiseret sig i projektudvikling gennem europæiske netværk.

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag