17 . March , 2009

Fakta om bestyrelser

Fakta om bestyrelser

  •  Alle aktieselskaber skal have en bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen er ansvarige i henhold til Aktieselskabsloven.
  •  Et Anpartsselskab behøver ikke at have en bestyrelse, for i sådan en selskabskonstruktion kan anpartshaverne træde i stedet for bestyrelsesmedlemmer. Der skal dog stadig holdes møder samt generalforsamling og anpartshaverne er underlagt det samme ansvar som medlemmer af aktieselskabsbestyrelser.
  • Øvrige selskaber behøver ikke at ansætte en bestyrelse, men kan vælge at gøre det. Sker det, skal der vedtages en række vedtægter, der blandt andet beskriver, hvordan arbejdsopgaverne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Der er såkaldt aftalefrihed i den slags bestyrelser – det vil sige, at det kan aftales indbyrdes, hvem der har ansvar for hvad. Bestyrelsesmedlemmerne kan holdes ansvarlige i henhold til de vedtagne vedtægter.
  • Bestyrelsesansvaret indebærer, at bestyrelsesmedlemmer kan straffes, hvis de handler i strid med Aktieselskabsloven. Straffen kan udmåles som en bøde eller som fængselsstraf i særligt grove tilfælde. Bestyrelsesmed-lemmer skal tilse, at virksomhedens økonomiske midler forvaltes ansvarligt, men bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk overfor aktionærerne – med mindre der er sket ulovlige dispositioner i selskabet.
  •  I et aktieselskab kan bestyrelsen gå til generalforsamlingen (aktionærerne også kaldet ejerkredsen) for at få afsat ledelsen, hvis de er utilfredse med indsatsen. Det kan bestyrelsen i en enkeltmandsvirksomhed ikke, da lederen i dette tilfælde ofte er lig med ejerkredsen. Bestyrelsen har således ikke nogen myndighed overfor ledelsen.

Fakta om Advisory Boards Et advisory board består typisk af en række mennesker med kompetencer, som ejeren af en virksomhed mener, han eller hun kan gøre brug af. Medlemmerne af et advisory board er ikke ansvarlige for de ting, der besluttes ved møderne og som sættes i gang i virksomheden, og ofte er der også tale om ulønnet arbejdskraft. Der er ingen øvre eller nedre grænse for, hvor mange medlemmer et advisory board kan bestå af – det er helt op til virksomhedsejeren at bestemme. I modsætning til en bestyrelse, har et advisory board ikke nogen myndighed overfor direktøren af virksomheden.  

Kontakt

Vivian A. Voldgaard

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag