17 . March , 2009

Baggrund for dette nummers tema-artikel

På Center for VirksomhedsUdvikling i Århus har virksomheds-konsulenterne Henrik Andersen og Mogens Thomsen (der også står bag bl.a. 100svar.dk) udarbejdet en karakteristik af de iværksættertyper, de møder i deres rådgivning. Denne karakteristik udgør dette nummers tema. Forfatterne har ønsket at være med til at perspektivere billedet af, hvem »iværksætteren« er, så politikere og embedsmænd, der beskriver planer for nye sam fundsmæssige tiltag, kan forholde sig til realiteter i stedet for et idealbillede. Henrik Andersen og Mogens Thomsen mener, at karakteristikken dækker langt hovedparten af alle de iværksættere, der starter egen virksomhed. De påpeger nødvendigheden af at tilbyde differentierede løsninger afhængig af type iværksætter, samt opfordrer beslutningstagerne til at vurdere, om man vil hjælpe alle typer iværksættere – eller om man vil satse på én eller flere af typerne. Regionale forskelle I undersøgelsen er der mange vækst- og projektiværksættere, hvilket ifølge forfatterne sandsynligvis skyldes, at undersøgelsen stammer fra Århus. Lignende forholdstal vil muligvis være gældende for de andre universitetsbyer som København, Odense og Ålborg. Kom tallene fra Esbjerg eller Viborg vil der sandsynligvis være en overvægt af de traditionelle iværksættervirksomheder, da der forholdsvis er langt færre personer med en længerevarende uddannelse i disse regioner, skriver forfatterne.

Se resten af temaet her

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag