17 . March , 2009

Advisory Board uden plads til prototyper

Niels Henrik Rasmussen er ikke bange for at stille krav. Han har både ambitioner og visioner. Og det er ikke alle og enhver, som bliver inviteret indenfor i inderkredsen hos Secunia, hvor han er direktør. Det kommer blandt andet til udtryk i det advisory board, som han i øjeblikket er ved at håndplukke folk til. Secunia arbejder med it-sikkerhed, og siden etableringen for godt 15 måneder siden er virksomheden flyttet fra små, ydmyge lokaler til flere etager midt i København. Samtidig er antallet af medarbejdere steget fra to til 16. »Baggrunden for at jeg lige nu vælger et advisory board er, at jeg med tiden vil skabe fundamentet til en meget stærk, international og professionel bestyrelse. Man kan sige, at jeg nærmest betragter et advisory board, som en del af den proces det er at skabe en stærk virksomhed,« siger Niels Henrik Rasmussen. Ifølge direktøren er det otte stærke profiler, som han er i færd med at indgå en alliance med. »De folk jeg har udset mig, er valgt ud fra deres kompetencer som blandt andet rådgivere og ud fra deres kapaciteter, når vi for eksempel taler om netværk. Jeg vil ikke have hvem som helst ind, for det skal være nogle, som kan give noget til vores virksomhed, og jeg er meget bevidst om, at jeg forlanger noget, for ellers gider jeg ganske enkelt ikke bruge tid på det,« fastslår han. Dermed lægger Niels Henrik Rasmussen ikke skjul på, at det i bund og grund er engagement, der er kodeordet. »Jeg har kontakt til en række spændende mennesker, som er parate til at engagere sig personligt i vores virksomhed. Det tror jeg er meget vigtigt, for som jeg ser et advisory board, er det meget mere end bare faglig sparring, man skal have ud af det.«

Folk skal serviceres Det er med andre ord ikke nogen kaffeklub, som Niels Henrik Rasmussen er ved at få stablet på benene. Planen er, at medlemmerne af boardet skal mødes kvartalsvis i tre timer ad gangen. Men det er ikke nødvendigvis alle medlemmerne, der skal siddet med ved bordet. »Jeg regner med at vi begynder med et kickoff møde for alle, når vi er ved at være klar til det i løbet af det næste halve års tid. Derefter mødes jeg til sparring med de mennesker, det er relevant at inddrage, når forskellige emner skal diskutteres,« fortæller han. Muligheden for at være fleksible hvad angår blandt andet mødeformen er en af de styrker, som Niels Henrik Rasmussen mener, advisory board-modellen rummer. Han er ikke nervøs for at møde slendrian eller mangel på ansvarsfølelse, fordi det rent formelt er langt mindre krævende at sidde i et advisory board end i en traditionel bestyrelse – blandt andet fordi der ikke falder noget honorar til deltagerne. »Det er personligt engagement, der præger de mennesker, vi udvælger, og alene af den grund forventer jeg, at de er parate til at involvere sig i vores virksomhed. Men vi har jo også en stor opgave foran os med at servicere dem, for hvis vi ikke inddrager dem seriøst, kan vi heller ikke forvente noget igen. Derfor har vi brugt mange ressourcer på at definere, hvor det er vi gerne vil hen med Secunia.« Dermed skyder Niels Henrik Rasmussen et standardargument ned, hos de stærke tilhængere af bestyrelser i stedet for advisory boards. For netop den proces har krævet selverkendelse og mod til at kigge i alle andre retninger end baglæns, siger han: »Vi har formuleret, hvad Secunia skal blive bedre til fremover. For eksempel vil vi gerne positionere os noget mere, og så har vi bevidst ledt efter en stærk profil, som kan rådgive os i, hvordan vi bliver bedre på det punkt.«

Kontakt

Vivian A. Voldgaard

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag