16 . March , 2009

Virk.dk for iværksættere

Én online indgang til det offentlige er kernetilbuddet i den nye erhvervsportal Virk.dk, der blev lanceret i september. Informationen der samles på portalen har i vid udstrækning eksisteret i forvejen, men nu er trådene samlet, så man fra en enkelt internetadresse let kan navigere sig frem til den information, blanket, indberetningsmulighed eller registrering, man leder efter. OG klare indberetninger og registreringer online. Hvor det i fordums tid var nødvendigt med opringninger, brevveksling eller ligefrem besøg hos den relevante myndighed har internetalderen som bekendt medført, at forskellige offentlige instanser – med skiftende held – har gjort eller forsøgt at gøre deres tjenester tilgængelige via nettet. At der nu kommer en fælles indgang til alle disse offentlige instanser, med standardiserede vejledninger på de forskellige områder, er derfor både en naturlig udvikling og en overordentlig god idé.

Tidsbesparende For såvel virksomhed som det offentlige er det besparelsen i tid og dermed kroner-ører der er interessant. »Når offentlige myndigheder præsenterer sig på nettet tænker de traditionelt i at præsentere sig selv i en slags udvidet visitkort, hvilket betyder at 60 procent af informationen er irrelevant for de fleste brugere. Vi har sagt, lad os i stedet vende den om og se på, hvad virksomhederne har brug for,« siger specialkonsulent Pelle Andersen, der arbejder med Virk.dk for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Informationerne på Virk.dk hentes hos de myndigheder, der har fagkompetencen – fra ikke mindre end 3.800 webadresser, der scannes af robotter. »Vi bringer orden i kaos og lægger det anderledes ud,« siger Pelle Andersen. Den anden del af Virk.dk er indberetningsdelen, der gør det muligt at indbe-rette alt fra moms til sygedagpenge. Det er meningen, at systemet skal udbygges så alle indberetninger til myndighederne i løbet af kort tid vil kunne foretages herigennem – »det kan man ikke fuldt ud endnu,« siger Pelle Andersen.

Iværksættere på Virk.dk Virk.dk’s guider og elektroniske hjælpeforløb hjælper brugeren med de administrative opgaver, der relaterer sig til myndig-hedernes krav til de erhvervsdrivende. Man kan f.eks. få hjælp til at udfylde bestemte blanketter eller blive ledt til et svar på iværksætterrelevante spørgsmål som hvordan man sætter en kontoplan op og bruger en kasseklade, eller om man skal bruge en revisor. Et særligt iværksætterunivers varsles lanceret sidst på vinteren, som blandt andet vil indeholde en såkaldt »one-stop-shop«, der vil gøre det lettere at starte en ny virksomhed eller produktion samt drive forretningen efterfølgende, og en »digital medarbejderagent«, der skal gøre det lettere at ansætte den første medarbejder. Hovedmenuen på Virk.dk er overskuelig og velstruktureret og det er let at finde frem til det område man søger. Søgefunktionen, der også har en fremtrædende placering på siden, synes derimod at have en kreativ slagside. Hvis man f.eks. skriver »angive moms« giver den som første resultat »Løn- og ansættelsesforhold på erhvervsskolerne«. Men bortset fra denne ene anke virker projektet velgennemtænkt og anvendeligt for både iværksættere og etablerede virksomheder – sagt med det forbehold, at vi ikke har afprøvet de forskellige funktioner i dybden.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag