16 . March , 2009

Nyt iværksætterpanel i Århus

Triste tal om århusianske iværksætteres overlevelsesevne har fået Århus Kommune til at nedsætte et iværksætterpanel. Panelet skal være med til at vurdere kvaliteten af de mange tilbud til iværksættere og sikre, at iværksætterne rent faktisk kender til mulighederne for at få hjælp.Et af panelmedlemmerne Kurt Kragh Sørensen, der også er bestyrelsesformand i det største århusianske iværksættermiljø MG50, mener dog, at det også er op til iværksætterne selv, at blive bedre til at holde sig orienterede. »I MG50 kan vi ikke nikke genkendende til de lave overlevelsesrater for iværksættere. Jeg tror, det skyldes, at vi sammen udgør et bredt netværk med mange kompetencer, hvor den lille specialiserede iværksætter bliver en del af et større koncept. Netværk er alfa og omega, hvis man vil overleve som iværksætter. Derfor handler det for iværksætterne ikke kun om at kende til de mange tilbud om hjælp, men i lige så høj grad om at blive bedre til at have antennerne ude i al almindelighed«. 

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag