11 . March , 2009

Giv mig så noget rabat

Det er irriterende. At høre folk, der er ansat i større virksomheders indkøbsafdelinger, berette om, hvor store rabatter de har forhandlet hjem til virksomheden. Ikke alle betaler listeprisen – men selv er man ude af stand til at forhandle sig frem til noget, der bare minder om en rabat. »Ens købmandsskab slår simpelthen ikke til. Det handler nemlig kun om volumen,« fortæller Lars Peter Busch. Han er den ene halvdel af det ægtepar, der i frustration over ikke at kunne tvinge rabatter ud af leverandørerne, sidste efterår tog skeen i den anden hånd med spørgsmålet »hvad nu hvis vi var flere?« Svaret var indkøbsforeningen LogBuy. »LogBuy bygger på en vision om bedre vilkår for små virksomheder og på en irritation over, ikke at kunne få de samme rabatter som store virksomheder. Det er faktisk lidt idealistisk,« siger Susanne Laursen Busch. Den indlysende idé var oprindelig Lars Peters, men Susanne lod sig hurtigt overbevise om potentialet. Nogle indledende forespørgsler hos leverandører viste, at mange fandt det vanskeligt at markedsføre sig over for de små og mellemstore virksomheder og at der derfor var stor interesse for ideen. Det kunne Lars Peter og Susanne Busch ikke sidde overhørig.

Rabatter og besparelser Man kan opfatte LogBuy som en koncern, hvor medlemmerne er datterselskaber, der benytter de aftaler, koncernen har forhandlet hjem. Ligesom en intern indkøbsafdeling forhandler LogBuy både gode aftaler hjem og scanner markedet for de billigste leverandører. »Der er store rabatter på de dyre og små rabatter på de billige,« fortæller Lars Peter. »De små rabatter lyder måske ikke af meget, men hos en leverandør, der i forvejen er billig, er det i realiteten en stor besparelse,« forklarer han. Et eksempel er Kontornet, som er en af markedets billigste kontorforsyningsvirksomheder. Her er LogBuy-rabatten kun på 5 pct. fordi Kontornet i forvejen byder på en besparelse på 30 pct. LogBuy fokuserer også på at give medlemmerne en tidsbesparelse, så det er ikke målet at få mange leverandører. »Vi vil hellere have nogle få, gode aftaler, som er lette at gå i gang med – og så skal medlemmet ikke spekulere på, om det skal være Shell eller Statoil,« fortæller Lars Peter Busch. Aftalerne er landsdækkende og svarer til storkundeaftaler, altså rabatter der normalt kunne opnås af virksomheder med mindst 300 medarbejdere. »Det er vores overlevelsesparameter at få lavet nogle gode aftaler. Heldigvis har den respons, vi har fået indtil nu, været positiv,« fortæller Susanne Laursen Busch, og suppleres af Lars Peter: »Vi laver kun aftaler, vi selv kunne finde på at bruge. De skal være stjernegode.« I takt med, at medlemskredsen øges, kan LogBuy forhandle bedre og bedre aftaler hjem. Hos Shell er besparelsen for eksempel nyligt gået fra 21 ører til 23 ører pr. liter benzin. Der er i dag 1.000 medlemsvirksomheder, og de ambitiøse mål er 2.000 medlemmer inden sommer og 5.000 inden udgangen af 2003. Med en medlemstilgang i den størrelsesorden skulle der nok være basis for yderligere rabatter. Udover standardaftalerne forhandler LogBuy også specialtilbud, typisk i forbindelse med en overkapacitet, som leverandøren ønsker at slippe af med. »Der vælger de så at bruge LogBuy som afsætningskanal med et godt tilbud,« fortæller Lars Peter.

Alle kan være med LogBuy fokuserer på at tiltrække medlemsvirksomheder med under 30 ansatte, men også større virksomheder har set fordelene i LogBuy, og vilkårene er ens for alle, uanset størrelse og indkøbsvolumen. Ønsker man at benytte sig af en LogBuy-aftale går man ind på LogBuys hjemmeside og udfylder et tilmeldingsskema til leverandøren eller får oplyst, hvem der er LogBuy-kontaktperson i den pågældende virksomhed. Derefter opretter man en konto på normal vis, og bestiller direkte hos leverandøren – med rabat uanset kvantiteten. Også på alle andre måder er relationen med leverandøren normal. »Vi er kun formidlere af aftaler,« siger Susanne Laursen Busch, og tilføjer at LogBuy også gør sig stor umage for at sikre, at der er god kvalitet og service hos de virksomheder, der laves aftaler med.

Det må da koste noget Med store rabatter til medlemmer, der handler direkte hos leverandørerne, er det nærliggende at spørge, om ikke det koster noget at melde sig til LogBuy. Hvordan får ægteparret Busch smør på bordet? »Vi får enten en provision af det beløb, der sælges for under vores aftaler, eller et upfront-beløb,« fortæller Susanne Laursen Busch. »Men jeg vil godt understrege, at vores provision ikke går ud over rabatterne. Det hænger sammen med de penge, som leverandøren sparer i markedsføring over for målgruppen,« forklarer hun. Det er således ganske gratis at få del i LogBuy-herlighederne, og Susanne og Lars Peter håber, at det kan blive ved med at være sådan. Helt vil de dog ikke udelukke, at de på et tidspunkt kan blive tvunget til at opkræve et »symbolsk» beløb hos medlemmerne for at kunne leve af det. »Vi har endnu ikke trukket en eneste krone ud til os selv,« fortæller de. Heldigvis har de et par gode rabataftaler at leve på i mellemtiden.

Et par flasker champagne senere

LogBuy blev lanceret i august 2002. Foråret forinden brugte Susanne og Lars Peter Busch på at beskrive konceptet, og juni og juli refererer de til som ”den forsømte sommer”. Her blev hjemmesiden opbygget, reklamemateriale produceret, og 35 rabataftaler med leverandører indgået. »Vi ville i luften d. 1. august. Det holdt hårdt, men vi nåede målet. Og hver gang vi når et mål, så har vi en flaske champagne liggende klar i køleskabet, som vi åbner. Det skal man have – det må du godt give videre,« smiler Susanne Laursen Busch. Fire måneder senere var der 550 medlemsvirksomheder – ikke underligt, at arbejdsugen for Lars Peter og Susanne ligger på mellem 70 og 100 timer. En enkelt uge var Lars Peter helt oppe på 119 timer, fortæller han. Susanne Laursen Busch er uddannet cand.merc. i personaleledelse fra Handelshøjskolen i København og Lars Peter er uddannet produktionsingeniør og HD i informatik og økonomistyring. Begge har en fortid i det private erhvervsliv, og selv om ingen af dem tidligere havde tænkt på, at de også skulle drive virksomhed sammen, er samarbejdet mellem ægtefællerne perfekt. »Jeg kunne ikke have fået en bedre samarbejdspartner,« siger Lars Peter. ”Vi har et fantastisk makkerskab. Vi har forskellige styrker og komplementerer hinanden utrolig godt,” slutter han.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag