10 . March , 2009

Velkommen til Iværksætteren

“Er det her et blad for mig?” kunne godt være den tanke, du sidder med når du læser disse linier. Svaret er ja, hvis du er iværksætter, pønser på at blive det, eller arbejder med området i anden sammenhæng. Begrebet iværksætter bruges mange steder bredt, men handler i sin kerne om at starte innovative, vækstorienterede virksomheder op. Innovativ, sådan at virksomheden baseres på en “god idé” eller en særlig viden, og ikke på f.eks. udøvelsen af et fag. Vækstorienteret i den forstand, at indehaverne har en ambition om at lade virksomheden vokse ud over gården og gaden når og hvis konceptet fanger an. Med denne definition giver vi nyt liv til ordet iværksætter. For nogle er begrebet synonymt med en person, der starter en virksomhed, uanset art. Men hvorfor anvende et godt ord til det, når vi i forvejen kalder sådanne personer for selvstændige? At “sætte iværk” bør i erhvervssammenhænge betyde mere end at ernære sig ved egen virksomhed. En iværksætter bør være betegnelsen for en person, der starter en virksomhed med et vist potentiale og et højt ambitionsniveau. Som iværksætter vælger man at stå på egne ben. Der er ingen hjælp at hente fra a-kassen, hvis man en måned ikke får løn, banken smider sjældent gode penge efter dårlige og i kredsen af familie og venner er der ikke altid helhjertet støtte til iværksætteren med den gode, men uprøvede idé. Måske skal det være sådan. For som iværksætter sætter man sig for at skabe en ny virkelighed, der alene opstår af den ihærdighed og kreativitet, iværksætteren kaster i projektet. Kun den eller de personer, der skal skabe den fremtidige virkelighed og som investerer tid og midler i visionen om den, kan tillade sig at tro fuldt og fast på, at projektet vil lykkes. Vi tror på, at et blad kan gøre en forskel, når man som iværksætter beslutter at kaste sig ud i et opstartsforsøg. Et blad, der fortæller historierne om iværksætteres succeser og fiaskoer, om de ideer der blev til noget og dem som kuldsejlede, om kreative løsninger på uoverstigelige problemer, om urimelige banker og investorer, om lange arbejdsdage med eller uden selskab, om kontorfællesskaber og netværk, revisorer og advokater, og ikke mindst om at have et normalt liv ved siden af, med tid til familie og venner. Bladet er nu søsat og kursen stukket ud, men destinationen kender vi ikke. Input fra iværksætterverdenen har været og vil fortsat være vigtige pejlemærker for bladet. Bland dig, hvis du har ideer, du synes vi skal høre - og hjælp os med at sprede nyheden om det nye blad for iværksættere i Danmark.

Jesper H. Andersen Redaktør

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag