10 . March , 2009

Bedre vilkår for videniværksætteren

Først et stort tillykke med udgivelsen af det første nummer af ’Iværksætteren’. Der har længe været behov for et medie, der alene retter fokus mod selvstændighedskulturen i  landet med Janteloven.Tal fra Danmarks Statistik viser, at langt de fleste iværksættere – næsten to ud af tre – starter egen virksomhed indenfor videnservice. Det er videniværksætterne, der arbejder med at servicere andre virksomheder eller forbrugere med professionel viden og kompetencer. Det er de iværksættere, der starter eget pr- eller marketingsbureau, softwarefirma, designvirksomhed, konsulentfirma indenfor management, rekruttering, ledelse, o.s.v. For videniværksættere handler det om at finde kapital til at realisere den idé eller det koncept, virksomheden skal bygges på. At finde frem til medarbejdere med de kompetencer og erfaringer, der er alfa og omega for forretningen. At få kvalificeret rådgivning, der henvender sig til netop de videnintensive erhverv. Samt at turde kaste sig ud i risikofyldte projekter, uden at skulle frygte den helt store økonomiske katastrofe. Samtidig viser talrige undersøgelser fra bl.a. regeringen og EU, at det er viden og kompetencer, som den internationale konkurrence kommer til at fokusere på de kommende år. Det er derfor helt afgørende, at de offentlige rammevilkår er gearet til at servicere videniværksætteri: At systemet er indrettet efter fremtidens erhverv og ikke efter fortidens. Der er ikke behov for statsstøtte til nye projekter, men derimod for sunde vilkår, der gør det nemt for videniværksætteren at finde frem til ansvar-lig kapital, kompetencer og rådgivning. Derfor har Dansk Handel & Service været dybt involveret i arbejdet med regeringens ’handlingsplan for flere iværksættere’, der blev lanceret i februar måned. Bedre rammer Handlingsplanen lægger rent faktisk op til en række bedre vilkår for videniværksætteren: Mere kapital: I fremtiden bliver det lettere for videniværksætteren at bruge de såkaldte vækstkautioner, der udbydes af bankerne, blandt andet til ejerskifter og opstart af nye virksomheder. Hertil kommer, at regeringen sammen med private investorer, vil oprette en særlig ’iværksætterfond’ på 500 mio. kroner. Fonden skal fokusere på virksomhedsudvikling i de tidlige faser, hvor det ofte er svært at skaffe kapital, bl.a. til konceptudvikling og innovation. Fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet: Dansk Handel & Service har ved flere lejligheder fremhævet, at der er behov for at slå et slag for selvstændighedskulturen gennem hele uddannelsessystemet – fra folkeskolen til universitetet. Det handler om at skabe større bevågenhed om iværksætteri og selvstændige, samt om de muligheder der ligger for den veluddannede arbejdskraft indenfor de helt nystartede virksomheder. Handlingsplanen lægger nu  op til at gøre det lettere for studerende og undervisere at engagere sig i iværksætteri, en udmelding, der i sig selv er banebrydende. Bedre rådgivning: En undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af Dansk Handel & Service fra efteråret 2002 viste, at over 80 pct. af opstartsvirksomhederne indenfor videnservice, hverken havde kendskab til, eller har brugt den offentlige iværksætter- og virksomhedsrådgivning i de såkaldte ’Iværksætterkontaktpunkter’ og TIC systemet. DH&S har flere gange fremhævet, at systemet i alt for høj grad har været gearet til fortidens erhverv og i alt for ringe grad har interesseret sig for videnservice. Derfor er det glædeligt, at handlingsplanen nu lægger op til en reform af den offentlige erhvervsservice, hvor de mange aktører samles i færre og mere professionelle enheder, med en langt større involvering af private rådgivere. Lettere at genstarte: Endelig lægger handlingsplanen op til mere smidige konkursregler, således at den periode, hvor kreditorer kan komme med krav til den konkursramte iværksætter, bliver reduceret fra de nuværende 7 år til mellem 2 og 4 år. I de store iværksætterlande som England og USA er perioden helt nede på 1-2 år. Tal fra udlandet viser, at der er større chance for at overleve som iværksætter anden gang man starter op. En kortere periode vil derfor få flere til at turde starte virksomhed og samtidig gøre det lettere at genstarte. Selvom det stadigvæk er usikkert, hvordan de enkelte forslag kommer til at se ud og virke i praksis, så er der meget der tyder på, at udviklingen nu går i den rigtige retning: Videniværksætteren går en fremtid i møde med langt bedre vilkår end tidligere. Det er glædeligt for såvel iværksætteren som for selvstændighedskulturen i Danmark.

Kontakt

Niels Hovmand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag